Thăng Long - Hà Nội một nghìn sự kiện lịch sử

Bao gồm các thời kỳ lịch sử của Hà Nội trước định đô, trong kỷ nguyên độc lập, thời kỳ cận đại và từ 1945 tới nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Quân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 Th116l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn