Quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ

Toàn văn Luật sở hữu trí tuệ cụ thể về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.048 Qu600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn