Les principales étapes de la procédure législative\

Cuốn sách giới thiệu các giai đoạn của quy trình làm luật : từ sáng kiến pháp luật đến thảo luận; thủ tục thông thường, thủ tục đặc biệt; quá trình dịch chuyển dự án luật giữa Thượng viện và Hạ viện thông qua và công bố

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Pierre Bonhoure
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Maury, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Cuốn sách giới thiệu các giai đoạn của quy trình làm luật : từ sáng kiến pháp luật đến thảo luận; thủ tục thông thường, thủ tục đặc biệt; quá trình dịch chuyển dự án luật giữa Thượng viện và Hạ viện thông qua và công bố
Mô tả vật lý:165tr.
Tài liệu tham khảo:T4.trong bộ sách 7 tập "Kiến thức về Quốc hội"
Số ISBN:2-11-087100-8