Bình luận Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004

Phân tích và bình luận từng điều trong Pháp lệnh thi hành án dân sự cụ thể về các hoạt động cơ quan thi hành án, thủ tục, cưỡng chế, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Phân tích và bình luận từng điều trong Pháp lệnh thi hành án dân sự cụ thể về các hoạt động cơ quan thi hành án, thủ tục, cưỡng chế, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm
Mô tả vật lý:379tr.