Niên giám thống kê 2006: Hanoi Statistical yearbook 2006

Bao gồm các số liệu chính thức các năm 2000, 2003 đến 2005 và số liệu ước tính 2006 về kinh tế - xã hội của Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn