Văn bản mới hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh về thuế

Bao gồm các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, Pháp lệnh thuế tài nguyên sửa đổi

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn