Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO

Trình bày các vấn đề liên quan tới quá trình đàm phán gia nhập WTO của Liên bang Nga, những điều chỉnh chính sách chủ yếu của Liên bang Nga để thực hiện cam kết hội nhập WTO

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Nga
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382 L305b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn