Tây Nguyên, những chặng đường lịch sử - văn hóa

Tổng quan về địa lý, dân cư vùng Tây nguyên; lịch sử - văn hóa Tây Nguyên các giai đoạn: trước Công nguyên, từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XV, cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 T126n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn