Đại tướng Chu Huy Mân nhà chính trị, quân sự tài ba tấm gương sáng về đạo đức cách mạng

Bao gồm các bài viết, hồi ký về kỷ niệm một thời chiến đấu, hoạt động và công tác cùng Đại tướng Chu Huy Mân; ghi lại công lao đóng góp của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng VN; giới thiệu một số bài viết chọn lọc của Đại tướng trong thời kỳ hoạt động cách mạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn