Giới, việc làm và đời sống gia đình

Bao gồm vận dụng khái niệm cơ bản về giới vào thực tiễn Việt Nam, năng lực và vị trí của nữ giới trong xã hội đô thị, vấn đề phụ nữ trong gia đình, tri thức nữ trong các công ty liên doanh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.85 Gi-462v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn