Histoire des idées politiques\

Tài liệu giới thiệu về lịch sử phát triển các học thuyết chính trị : từ chủ nghĩa công dân cổ đại, học thuyết tôn giáo, chủ nghĩa chuyên chế cổ điển, chủ nghĩa tự do đến nền hiến pháp dân chủ

Lưu vào:
Tác giả chính: Marcel Prélot
Đồng tác giả: George Lescuyer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ 11
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn