Droit Fiscal\

Tài liệu giới thiệu tổng quan những khái niệm về tài chính, thúê; những vấn đề chung về khoa học kỹ thuật tài chính, luật tài chính và hệ thống tài chính của Mỹ, Pháp, Liên xô cũ và Cộng đồng châu âu

Lưu vào:
Tác giả chính: Louis Trotabas
Đồng tác giả: Jean Marie Cotteret
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ 7
Chủ đề:
tax
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn