Văn kiện Đảng toàn tập. tập 53

Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6/1993 đến hết tháng 12/1994 qua 78 tài liệu gồm các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn