Văn kiện Đảng toàn tập. tập 53

Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6/1993 đến hết tháng 12/1994 qua 78 tài liệu gồm các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01561nam a2200253 4500
001 32600
005 20161019035355.0
008 070815s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV(060) 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng toàn tập.   |n tập 53 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 682tr. 
520 |a Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6/1993 đến hết tháng 12/1994 qua 78 tài liệu gồm các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a Văn kiện Đảng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 15/08/2007  |c Administrator  |d NAL070049825 
942 |c BK 
999 |c 9636  |d 9636 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.53 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26254  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-08-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026910  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.53 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26255  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-08-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026911  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.53 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26256  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-08-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026912  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.53 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26257  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-08-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00028994  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK