Designing the world's best public art

Giới thiệu bộ sưu tập các công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng đáp ứng được các chuẩn mực nghệ thuật nơi công cộng của thế giới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 700.4 D206-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn