Les grands arrèts de la jurisprudence administrative

Tài liệu giới thiệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật hành chính của Pháp từ trước đến nay

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Sirey, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ 9
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn