Vietnam socio-economiy 1991-1992 and the first haft of the 1993\

Cuốn sách giới thiệu số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 1991-1992 và nửa đầu năm 1993 về các ngành : giao thông vận tải, ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục

Lưu vào:
Tác giả chính: Le, Van Toan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Statistical, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn