Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền

Bao gồm các bài nghiên cứu về tín ngưỡng đân gian các dân tộc Việt nam, tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ lên đồng, lễ hội và văn hóa tin ngưỡng

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Đức Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 394.2 V250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn