Luật thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại\

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản, khái niệm về Luật thương mại và những áp dụng Luật trong thực tế; Phụ lục giới thiệu toàn văn Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Khế
Đồng tác giả: Bùi, Thị Duyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn