Đường vào hiện sinh\

Tác giả đề cập đến cốt lõi của giáo lý là sự nhận thức rõ ràng rằng cuộc thay đổi nền tảng trong xã hội có thể được phát sinh chỉ bởi một sự chuyển hóa tâm thức

Lưu vào:
Tác giả chính: Jiddu Krishnamurti
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 142 Đ561v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn