Trần Phú - Tiểu sử

Sách tái hiện lại một cách có hệ thống cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí Trần Phú, đặc biệt từ khi đ/c tham gia hoạt động cách mạng đến lúc hy sinh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Tr121p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn