Dân tộc Lô Lô ở Việt Nam

Bằng phương pháp dân tộc học điền dã, cuốn sách đã cung cấp những thông tin về môi trường, tập quán mưu sinh, tổ chức xã hội, ngôn ngữ, tín ngưỡng, nghi lễ của dân tộc Lôlô ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Khổng Diễn (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 D121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn