Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa tộc người ở Việt Nam và Đông nam Á\

Bằng phương pháp tiếp cận đa chiều, sách cung cấp những kiến thức cơ bản cùng những lý giải về vấn đề ngôn ngữ - văn hoá ở Đông nam Á, trong đó có Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495 B552t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn