Cẩm nang nghiệp vụ công tác phụ nữ thời kỳ hội nhập WTO

Bao gồm một số vấn đề liên quan tới công tác phụ nữ cụ thể về giới, nghiệp vụ công tác phụ nữ, kỹ năng lãnh đạo, các chế độ chính sách với lao động nữ và những gương phụ nữ tiêu biểu thế kỷ 21

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.4 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn