Tiếp thị thực hành - cạnh tranh bằng hiệu quả

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản toàn bộ hoạt động tiếp thị từ nguyên lý, chiến lược, lập kế hoạch và hoạt động, qua đó, từng bước tạo nên nhận thức của khách hàng và doanh thu cho doanh nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thuỳ Vân (biên soạn)
Đồng tác giả: Vũ, Thu Phương (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.8 T307t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn