Mưu lược của những người nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa: Mưu lược - Mưu trí - Mưu gian\

Sách giới thiệu những mưu lược của những người nổi tiếng trong việc khai quốc, trong quân sự cũng như trong chính trị, qua các tích truyện của cổ nhân Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Lãnh, Thành Kim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 M566l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn