Luật sở hữu trí tuệ\

Hệ thống những quy định pháp luật hiện hành về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạn Bách
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.048 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn