Listes et adresses des députés

Tài liệu tập hợp danh sách kèm theo địa chỉ nơi ứng cử của các Đại biểu Quốc hội Pháp khóa 9; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của văn phòng Quốc hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: k.nxb, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn