La monnaie et la politique monétaire\

Sách giới thiệu về lịch sử tiền tệ, mối quan hệ tiền tệ quốc tế, mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ; hệ thống tiền tệ châu âu và phương thức thanh toán

Lưu vào:
Tác giả chính: Jacques Henri David
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 M430n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn