Bộ tập quán quốc tế về L/C: Các văn bản có hiệu lực từ 01/7/2007

Bao gồm các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP), tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng (L/C), bản phụ trương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Kinh tế quốc dân, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.074 B450t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn