Le système monétaire francais\

Tài liệu giới thiệu khái quát chính sách tiền tệ của Pháp; tổ chức hệ thống kho bạc, ngân hàng và mô hình hóa hệ thống tiền tệ

Lưu vào:
Tác giả chính: Antoine Coutiète
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1981
Phiên bản:xb.lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 S610t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn