Comptabilité nationale\

Sách giới thiệu hệ thống kế toán mở rộng của Pháp (SECN) ở khu vực kinh tế, khu cực nhà nước và triển vọng phát triển

Lưu vào:
Tác giả chính: Edith Archambault
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ 4
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 339.2 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn