Les marchés mondiaux

Sách niên giám về thị trường thế giới, giới thiệu những khuynh hướng phát triển; diễn biến của các thị trường tiền tệ và tài chính; sản phẩm thực phẩm, nguyên vật liệu, khoáng sản và kim loại; công nghiệp ô tô, xi măng điện tử, và các chiến lược và chính sách phát triển trong tương lai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.5 M109c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn