Cẩm nang tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu những bài viết có tính chất tổng hợp, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ kho tàng hệ tư tưởng Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn