Industries et régions

Sách tập hợp các tham luận tại hội thảo về kinh tế vùng tại Pháp. Các bài phát biểu tập trung phân tích hệ thống sản xuất của từng vùng kinh tế và phương thức tổ chức hệ thống sản xuất này

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1987
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338 I-311d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn