Tôn giáo và văn hóa\

Sách lý giải mối quan hệ biện chứng giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất thế tục hóa trong môi trường văn hóa của bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á ở một số lĩnh vực cụ thể; phân tích các biểu hiện cụ thể của mỗi loại tôn giáo xét trên các lĩnh vực: ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc và kiến trú...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Sĩ Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9597 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn