Les services daus les societés inductrielles

Tập tài liệu hội thảo về những khủng hoảng, yếu kém trong các ngành công nghiệp của các nước phát triển, đề ra những giải pháp về sản xuất trong nền kinh tế của các nước này, trong đó vấn đề hàng đầu cần giải quyết là lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1985
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.4 S206v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn