L'Analyse de filière

Tài liệu hội thảo về phương pháp phân tích sản xuất theo nhánh các ngành công nghiệp, có các ví dụ cụ thể về đúc, rèn và sản xuất ô tô

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1985
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.5 A105a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn