Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam\

Sách giới thiệu chi tiết về những lễ hội cổ truyền, lễ hội lịch sử của các dân tộc Việt

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn