Les mutations technologiques

Sách tập hợp toàn bộ văn bản của hội thảo lần thứ 6 về phát triển các công trình nghiên cưú các hãng công nghiệp, tổ chức tại Chalilly (Pháp) năm 1980 xoay quanh chủ đề đột biến và lựa chọn công nghệ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1981
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.4 M522a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn