Investissement international et dynamique de l'économie mondiale

Tài liệu phân tích bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới trong đó có động lực công nghiệp và tài chính; chiến lược mới của quốc tế về đầu tư, bao gồm các dạng thức đầu tư, chiến lược của các hãng công nghiệp và tài chính trong đầu tư, sách có dẫn ví dụ về 1 số nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4 I-311v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn