Modèles et choix\

Sách trình bày phương thức mô hình hóa và việc ứng dụng phương pháp mô hình hóa trong phát triển kinh tế; các kỹ thuật xử lý để lựa chọn mô hình hóa, những khó khăn và thuận lợi

Lưu vào:
Tác giả chính: J.P. Ancot
Đồng tác giả: J.H.P. Paelinck
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 M419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn