Géostratégie du Pacifique\

Giới thiệu vị trí của khu vực Thái Bình Dương trong bối cảnh quốc tế; tình hình chính trị của khu vực : kết thúc vai trò của Mỹ, ảnh hưởng của Liên xô, vị trí của Trung Quốc, Nhật và các nước Asean

Lưu vào:
Tác giả chính: Hervé Coutau Bégarie
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1987
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355 G205s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn