Quy định mới về xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức

Sách hệ thống hoá các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan tổ chức nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!