50 năm các công trình vật lý chọn lọc

Giới thiệu 199 công trình lý thuyết và thực tiễn của các viện nghiên cứu và giảng viên các trường đại học VN để thấy được quá trình ra đời và phát triển của ngành vật lý VN

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 530 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn