Một số vấn đề về xung đột sắc tôc và tôn giáo ở Đông Nam á

Sách đề cập tới vấn đề xung đột sắc tộc và tôn giáo cùng nạn khủng bố tràn lan tại các nước Đông Nam Á; những bài học lịch sử về cách giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc và tôn giáo bằng con đường hoà bình

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Vinh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn