Lời phát biểu của Chủ tich Hồ Chí Minh trong buổi lễ bế mạc ngày 15 tháng 7 năm 1960

Gửi lời cảm ơn đến Quốc hội, đồng bào cả nước, khái quát lại tình hình trong nước và ngoài nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16156
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!