Lời kêu gọi ngày 27 tháng 10 năm 1961 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên thế giới

Nêu tình hình nghiêm trọng của cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đồng thời tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ của Quốc hội các nước trên thế giới hãy vì sự nghiệp hòa bình và an ninh chung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16277
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!