Lời kêu gọi ngày 18 tháng 9 năm 1961 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc gửi Quốc hội các nước về việc ký ngay hòa ước với Đức

Nêu ra nhiệm vụ cấp bách của các dân tộc là bảo vệ hòa bình, tránh nguy cơ một cuộc chiến tranh với vũ khí hạt nhân. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc gửi lời kêu gội khẩn cấp sự ủng hộ của Quốc hội các nước để giải quyết hòa bình vấn đề Đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-9
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16278
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!