Lời phát biểu của ông Phạm Văn Đồng, thay mặt Chủ tịch đoàn của kỳ họp Quốc hội

Kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình và tự do khắp nơi trên thế giới đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Khẳng đinh sức mạnh và quyết tâm chiến thắng của dân tộc Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Văn Đồng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16281
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!